Κείμενο του κου Γεωργάκα Παναγιώτη, πρώην επιστημονικά υπεύθυνου “ΑΡΓΩ”

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», δημιουργήθηκε με μία πιλοτική προοπτική και μία κινηματική κατεύθυνση. Θεμελιώθηκε σε ένα αξιωματικό σύστημα που το διέκριναν θεμελιώδεις επιστημονικές και ηθικές αρχές.

Πίστευε (και πιστεύει) ότι η εξάρτηση αποτελεί επαχθές – πολυαιτιολογικό και πολυσύνθετο – κοινωνικό πρόβλημα, άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένο με τις παραγωγικές σχέσεις και την οικονομική κατάσταση. Ανεξάρτητα της αιτίας της εκφράζει μία πλήρη ανελευθερία του συναισθήματος και της βούλησης του, ανθρώπου. Πίστευε (και πιστεύει) επομένως πως η απεξάρτηση συνιστά την πλήρη απελευθέρωση, της βούλησης, της κρίσης, της συναισθηματικής έκφρασης του εξαρτημένου.

Υποστηρίζει ότι η εξάρτηση είναι μία ατομική επιλογή, ενώ η απεξάρτηση μία συλλογική προσπάθεια. Δεν διατείνεται ότι «θεραπεύει» τα μέλη του. Τα κινητοποιεί απλά και τα στηρίζει (μαζί με τα σημαντικά τους πρόσωπα) ώστε να επιτύχει την ενεργό τους συμμετοχή στην απεξαρτητική διαδικασία. Μία συμμετοχή με βάσεις την αλληλοεκτίμηση, τον αλληλοσεβασμό και την αυτοπειθαρχία.

Τόσο στο επίπεδο σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, όσο και στο αντίστοιχο σχέσεων προσωπικού μελών, αποφεύγεται η εφαρμογή ενός ιεραρχικού – εντολοδοτικού μοντέλου. Αντίθετα χρησιμοποιείται η οριζόντια λειτουργία, όπως αυτή ορίζεται από τις αρχές της συλλογικότητας και της ομαδικής συνεργασίας ισότιμων μερών.

Η εφαρμοζόμενη «θεραπευτική» τακτική δεν εγκλωβίζεται σε ειδικότητες, ρόλους ή βαθμούς, αλλά διακρίνεται από την κατάθεση συναισθήματος και την αποφυγή της πιστής εφαρμογής ενός επαγγελματικού ωραρίου. Δεν παρηγορεί, αλλά ενθαρρύνει. Δεν καθοδηγεί αλλά προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Εξισορροπεί την λεκτική με την εξωλεκτική επικοινωνία. Κατανοεί το γεγονός ότι οι εξαρτημένοι προσέρχονται από ένα χώρο υποταγής(στον εξαρτησιογόνο παράγοντα ή τον προμηθευτή του) και αναγνωρίζει πως η απόλυτη υπακοή σε κάποιους «θεραπευτικούς» κανόνες δεν εξασφαλίζει – από μόνη της – την επιτυχημένη απεξάρτηση τους.

Από την 1η μέρα ένταξης ενός πρώην χρήστη στην διαδικασία της ψυχικής απεξάρτησης, του προσφέρεται η απαραίτητη κάλυψη για μία ψυχοσωματική απομάκρυνση από την εξάρτηση(εφόσον ψυχοσωματικά εκχώρησαν τον εαυτό τους σε αυτήν). Από την 1η μέρα διαμορφώνονται οι συνθήκες ή οι προϋποθέσεις για επιτυχημένη επιστροφή στον κοινωνικό ιστό. Από την 1η ημέρα δίνονται ευκαιρίες για σχολική εκπαίδευση, προεπαγγελματική κατάρτιση, εργασιακή εξειδίκευση.

Για όλα αυτά τα στοιχεία που το διακρίνουν διατηρεί τον πρωτοποριακό του χαρακτήρα και μία μόνιμη νεανικότητα, που δεν θα εκλείψουν ποτέ αν η ιδεολογία του παραμείνει ζωντανή.

Χαιρετισμός Παναγιώτη Γεωργάκα, ιδρυτή “ΑΡΓΩ”
Μετάβαση στο περιεχόμενο