Ο Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 2003 και είναι ένα Σωματείο «Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», το οποίο συγκροτείται από διακεκριμένα μέλη του καλλιτεχνικού, αθλητικού, πολιτικού και γενικότερου κοινωνικού χώρου της πόλης.

Ο Σύλλογος είναι ανοιχτός στην ένταξη νέων μελών. Αρκεί ένα τηλεφώνημα (2310 – 668616 ή 2310 540 353), ένα fax (2313 – 324651) ή ένα email ώστε κάποιος να κάνει αίτημα εγγραφής.

Περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους και τη δραστηριότητα του Συλλόγου, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: www.argofriends.gr .