Ένα συντριπτικό ποσοστό εξαρτημένων ατόμων έχει διακόψει βίαια το σχολείο λόγω της κατάχρησης και εξάρτησης από ψυχοτρόπες ουσίες και μάλιστα σε πολύ νεαρή ηλικία, χωρίς μάλιστα να έχει ολοκληρώσει ούτε την υποχρεωτική εκπαίδευση. Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Β’βάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργεί Σχολική Μονάδα εντός του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης για άτομα εξαρτημένα από ψυχοτρόπες ουσίες, που βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Η Σχολική Μονάδα απευθύνεται σε μέλη και άλλων θεραπευτικών προγραμμάτων του νομού Θεσσαλονίκης (Πρόγραμμα Ιανός ΨΝΘ, Μέθεξις ΨΝΘ, Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας ΑΠΘ – ΟΚΑΝΑ). Το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» με τη λειτουργία της Σχολικής Μονάδας αναδεικνύει και υπογραμμίζει τον ρόλο της εκπαίδευσης στην επίτευξη και διατήρηση του θεραπευτικού στόχου της απεξάρτησης.

Η πρωτοβουλία υλοποίησης της Σχολικής Μονάδας από το Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» προέκυψε μέσα από την αναγνώριση των ελλειμμάτων μόρφωσης και εκπαίδευσης και την ανάγκη αυτά τα ελλείμματα να καλυφθούν. Πρώτος στόχος αποτελεί η ολοκλήρωση της βασικής εκπαίδευσης και της απόκτησης Απολυτηρίου Γυμνασίου. Επόμενη σταθερή επιδίωξη η ενίσχυση του κινήτρου για συνέχιση σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Λύκειο, Ανώτερη και Ανώτατη).

Τέλος, η Σχολική Μονάδα ανταποκρινόμενη στις βασικές αρχές λειτουργίας του Προγράμματος, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην εκμάθηση της διδακτέας ύλης, αλλά επιδιώκει τη γενικότερη πνευματική καλλιέργεια του ατόμου, ώστε να ενταχθεί ισότιμα στον κοινωνικό ιστό και να διεκδικήσει ίσες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

 

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ.: 2313 324 339, 2313 324 184

email: