Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων “ΑΡΓΩ” είναι ένα ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό πρόγραμμα. Ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και συγκεκριμένα στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» – Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.  Ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή παράνομη ουσία και δραστηριότητα και προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Είναι το 1ο Πρόγραμμα Εξωτερικής Θεραπείας, το οποίο λειτούργησε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, τον Μάιο του 1998

Πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου 2161/93 Αρθρ.6, σύμφωνα με τις οποίες ένα πρόγραμμα θεωρείται εγκεκριμένο Πρόγραμμα Απεξάρτησης (έγκριση του Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και έγκριση σκοπιμότητας από αρμόδιο Υφυπουργείο Υγείας)

Προσφέρει τις υπηρεσίες του δωρεάν

Προσφέρει τις υπηρεσίες του χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με φυλή, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή νοητική στέρηση, πολιτικό ή θρησκευτικό πιστεύω, οικονομική και νομική κατάσταση

Είναι ένα ελεύθερο ουσιών πρόγραμμα. Στο ΑΡΓΩ δεν υπάρχει η χορήγηση υποκατάστατων καθ’ όλη την διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Ο εξαρτημένος δεν αντιμετωπίζεται ως ασθενής, αλλά ως πρόσωπο που ενθαρρύνεται να αναλάβει τις υπευθυνότητες του, να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, καθώς και ένα νέο αξιακό σύστημα με στόχο μια νέα ζωή, ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο