Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες μιας επιστροφής στον κοινωνικό ιστό, από τον οποίο τις περισσότερες φορές αποσπάστηκαν βίαια λόγω της χρήσης, επιχειρείται η στήριξη των μελών που βρίσκονται στην φάση της επανένταξης και επαγγελματικής τους αποκατάστασης, σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους. Οι απεξαρτώμενοι διαχειρίζονται – με τη βοήθεια των συντονιστών της Μονάδας Κοινωνικής Επανένταξης– θέματα ή προβλήματα, τα οποία προκύπτουν από την επανένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο. Βασικός στόχος σε αυτήν την φάση είναι κάθε μέλος να λειτουργεί και να δρα σαν ισότιμο μέλος της κοινωνίας.

Στην Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες:

Ομάδες Κοινωνικής Επανένταξης

  • Ομάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, με συχνότητα 2 δίωρες συναντήσεις κάθε εβδομάδα
  • Αθλητικές δραστηριότητες
  • Πολιτιστικές δραστηριότητες

Η διάρκεια παραμονής στη Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης είναι από 9 έως 15 μήνες (με εξατομικευμένη παρέμβαση ανάλογα με την πορεία του κάθε μέλους).

Θεραπευτικές Ομάδες: 

  • Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

 

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ. 2313 324 651

email: 

Μετάβαση στο περιεχόμενο