Ο κίνδυνος της υποτροπής ενός αριθμού των ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο απεξάρτησης ή έχουν απεξαρτηθεί, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο πνεύμα της συνεργασίας με αυτό τον πληθυσμό. Η υποτροπή αποτελεί μία οδυνηρή κατάληξη τόσο για το ίδιο το άτομο, όσο και το περιβάλλον του, αλλά και το «θεραπευτικό» προσωπικό. Οφείλεται σε μία πολύπλοκη σύνθεση αιτιών και η αντιμετώπιση της πρέπει να είναι το δυνατόν άμεση.

Το Π.ΕΘ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ» λειτουργεί ειδική ομάδα με στόχο την πρόληψη της υποτροπής, αλλά και την αντιμετώπιση της εκτροπής των μελών της Μονάδας Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης. Η συγκεκριμένη ομάδα στελεχώνεται από ειδικούς θεραπευτές και υποστηρίζει μέλη, τα οποία χρειάζονται  βοήθεια και υποστήριξη είτε για την πρόληψη της υποτροπής, είτε για την αντιμετώπιση της εκτροπής.

 

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 52, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 540 353

email: