Παρουσίαση προγράμματος Intergentes στο 18o συνέδριο EFTC

Παρουσίαση προγράμματος Intergentes στο 18o συνέδριο EFTC

Στη Γλασκώβη μεταξύ 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε το 18ο συνέδριο του EFTC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intergentes-Across Nations, στο οποίο συμμετέχει το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” ως εταίρος.

Δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE

epale logo

δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE – Adult Learning in Europe, σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ στο Βέλγιο με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην απεξάρτηση, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+