Δωρεά επίπλων από Mexil Σαρηκεχαγιάς

Δωρεά επίπλων από Mexil Σαρηκεχαγιάς

φελούμενοι/ες, οι οικογένειες των ωφελούμενων,  οι εργαζόμενοι του Προγράμματος ΑΡΓΩ, τα μέλη του Συλλόγου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων ΑΡΓΩ ευχαριστούν θερμά την εταιρεία MEXIL Σαρηκεχαγιάς για τη ΔΩΡΕΑ επίπλων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για β΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  για β΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απεξαρτημένα άτομα ή άτομα σε διαδικασία απεξάρτησης σε β΄ κύκλο υλοποίησης Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στη Βιολογική Καλλιέργεια και στην Ανακύκλωση/Επανάχρηση

Λειτουργία ομάδων γονέων

Λειτουργία ομάδων γονέων

Σας ενημερώνουμε ότι αρχίζει ξανά η λειτουργία των ομάδων γονέων στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”. Οι ομάδες απευθύνονται σε γονείς ή σημαντικά πρόσωπα μελών ενταγμένων στις θεραπευτικές υπηρεσίες του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, αλλά και σε γονείς ή σημαντικά πρόσωπα ατόμων που δεν είναι ενταγμένα σε καμία θεραπευτική δομή.

ΣΤΗΡΙ-ΖΩ

ΣΤΗΡΙ-ΖΩ

Το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ αποτελεί μια νέα υπηρεσία Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, με έμφαση στην Εκπαίδευση και στην Απασχολησιμότητα των απεξαρτημένων ατόμων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών

Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους. Ακολουθώντας τη βασική φιλοσοφία του Προγράμματος “ΑΡΓΩ”, είναι ένα ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό πρόγραμμα που ο έφηβος ενθαρρύνεται να αναλάβει τις υπευθυνότητες του, να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, καθώς και ένα νέο αξιακό σύστημα με στόχο μια νέα ζωή, ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση.Προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με φυλή, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή νοητική στέρηση, πολιτικό ή θρησκευτικό πιστεύω, οικονομική και νομική κατάσταση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

proslipsi prosopikou

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απασχόληση Παιδοψυχιάτρου με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) Μερικής Απασχόλησης για την Πράξη ΕΣΠΑ «Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών»

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021

proslipsi prosopikou

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τίτλο: «Αντιμετώπιση των εξαρτήσεων»