Στον τομέα της Προεπαγγελματικής κατάρτισης λειτουργούν εκπαιδευτικά – επαγγελματικά εργαστήρια στους παρακάτω τομείς:

  • Περιφραγμένο εκπαιδευτικό αγρόκτημα περίπου 2 στρεμμάτων με εγκατάσταση επαγγελματικού θερμοκηπίου, 100m2, με έμφαση στις βιολογικές καλλιέργειες και στα αρωματικά φυτά.
  • Υπηρεσίες συλλογής, μεταποίησης και μεταπώλησης μεταχειρισμένων αντικειμένων πάσης φύσεως και ρουχισμού.
  • Υπηρεσίες καθαριότητας σε συνεργασία με τα συνεργεία καθαρισμού του Ψυχιατρείου.
  • Εκπαιδευτικό ξυλουργικό εργαστήριο, συνολικού εμβαδού περίπου 80m2, με έμφαση στην κατασκευή ξύλινου παιχνιδιού και στην αναπαλαίωση επίπλων.
  • Δίκτυο συλλογής – ανακύκλωσης χαρτιού, κυρίως από γραφεία – υπηρεσίες εντός του Ψ.Ν.Θ, τόσο όμως και εκτός Ψ.Ν.Θ., όπως τυπογραφεία, μαγαζιά φωτοτυπιών, τράπεζες κ.α.
  • Ομάδα τεχνικών εργασιών, που συνέβαλε καθοριστικά στην ανακατασκευή, αλλά και στη συντήρηση των νέων εγκαταστάσεων του προγράμματος.
  • Υπηρεσίες εστίασης – catering
  • Μελισσοκομικές εργασίες σε συνεργασία με το μελισσοκομικό εργαστήριο της Γεωπονικής Σχολής του Α.Π.Θ.