Ο αριθμός των εξαρτημένων ατόμων, που εμφανίζουν ταυτόχρονα με την εξάρτηση ένα σοβαρό ψυχιατρικό πρόβλημα, εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μία προϊούσα αύξηση. Στο Πρόγραμμα «ΑΡΓΩ» η προσπάθεια αντιμετώπισης του διττού αυτού προβλήματος εστιάζει, πέραν των ομαδικών θεραπευτικών δραστηριοτήτων, στην εξειδικευμένη – προσωποποιημένη προσέγγιση και θεραπευτικό σχεδιασμό. Η Μονάδα Διπλής Διάγνωσης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» αναπτύσσει μια σειρά υπηρεσιών που εκτείνονται από τη μείωση της βλάβης έως και την απεξάρτηση. Ανάλογα με την πορεία και τη διαχείριση του ψυχιατρικού προβλήματος το άτομο μπορεί να παραπεμφθεί και σε άλλες υπηρεσίες του Προγράμματος (π.χ. Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα). Οι βασικοί στόχοι της Μονάδας κινούνται στους παρακάτω άξονες:

  • Προσπάθεια ελάττωσης ή/και διακοπής της χρήσης ουσιών. Εάν αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό, προσπάθεια διαχείρισης της χρήσης, ώστε να έχει το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στην καθημερινότητά του ατόμου.
  • Προσπάθεια αντιμετώπισης των συμπτωμάτων του ψυχικού προβλήματος μέσω της συνεργασίας με ψυχίατρο που παρακολουθεί το άτομο ή με ψυχίατρο του προγράμματος.
  • Ρύθμιση ή/και διακοπή (όταν αυτό είναι δυνατό) της φαρμακευτικής αγωγής
  • Κινητοποίηση στους τομείς της καθημερινής ζωής και προσπάθεια αλλαγής των σχέσεων με τους σημαντικούς άλλους.

Στη Μονάδα Διπλής Διάγνωσης του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» πραγματοποιούνται ομάδες δίωρης διάρκειας με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα, ατομικές συναντήσεις εβδομαδιαίως, καθώς και υποστήριξη των οικογενειών και των σημαντικών τους προσώπων. Επιπλέον, πραγματοποιούνται σειρά εξωτερικών δράσεων με στόχο την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.

Θεραπευτικές Ομάδες: 

  • Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης
  • Εικαστικής Θεραπείας

Διεύθυνση: Γιαννιτσών 52, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 540 353

email: