Ο τομέας έρευνας είναι υπεύθυνος για τη συλλογή δεδομένων στατιστικής φύσεως και την καταγραφή στοιχείων στη βάση δεδομένων του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ». Βασικός στόχος είναι η ανάλυση των θεραπευτικών αποτελεσμάτων με στόχο τη σκιαγράφηση του προφίλ των εξαρτημένων που προσεγγίζουν το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», την έρευνα για τα στοιχεία που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση της θεραπείας και τους καλύτερους προγνωστικούς δείκτες για την επίτευξη και διατήρηση του στόχου της αποχής από ψυχοτρόπες ουσίες.

Τα αρχεία που υπάρχουν σε αυτή την ενότητα είναι σε μορφή .pdf και για την ανάγνωσή τους θα χρειαστείτε το πρόγραμμα Acrobat Reader. Αν δεν υπάρχει εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.

 

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ.: 2313 324 648

email: