Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών

Το Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους ακολουθώντας τη βασική φιλοσοφία του Προγράμματος “ΑΡΓΩ” είναι ένα ελεύθερο ουσιών (στεγνό), εξωτερικής διαμονής (ανοιχτό) θεραπευτικό πρόγραμμα που ο έφηβος ενθαρρύνεται να αναλάβει τις υπευθυνότητες του, να υιοθετήσει ένα νέο τρόπο ζωής και συμπεριφοράς, καθώς και ένα νέο αξιακό σύστημα με στόχο μια νέα ζωή, ελεύθερη από κάθε είδους εξάρτηση.

Προσφέρει τις υπηρεσίες του ΔΩΡΕΑΝ χωρίς καμιά διάκριση αναφορικά με φυλή, φύλο, εθνικότητα, σεξουαλική προτίμηση, φυσική ή νοητική στέρηση, πολιτικό ή θρησκευτικό πιστεύω, οικονομική και νομική κατάσταση.

Ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή παράνομη ουσία όπως επίσης και με εξαρτητικές συμπεριφορές (ίντερνετ, τζόγος, social media, gaming) και προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο σε εφήβους και νέους ενήλικες όσο και στις οικογένειές τους.

Οι υπηρεσίες που στοχεύει να παρέχει το πρόγραμμα εφήβων είναι οι παρακάτω:

 • Εκτίμηση και Αξιολόγηση
 • Ατομικές και Ομαδικές Συνεδρίες
 • Οικογενειακή Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και ψυχοκοινωνική υποστήριξη με στόχο τη μείωση και τη διακοπή της χρήσης
 • Κύρια Φάση Απεξάρτησης/Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα Εφήβων και Νέων Ενηλίκων
 • Follow up/Μετά-φροντίδα
 • Παραπομπή και διασύνδεση με τις υπηρεσίες του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ
 • Συνεργασία και δικτύωση με φορείς που ασχολούνται με την παιδική προστασία
 • Συνεργασία και δικτύωση με φορείς τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης
 • Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής (application) Αυτοαξιολόγησης της Χρήσης
 • Παρεμβάσεις και δράσεις στην Κοινότητα
 • Ψυχαγωγικές, Καλλιτεχνικές, Αθλητικές Δράσεις

Διεύθυνση:

email: argo _ teens @ psychothes . gr

τηλ. 2310 511 874

Το Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων "ΑΡΓΩ", χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΞ09Β): «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Η πράξη με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5041758, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).