Το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» αναγνωρίζοντας την αξία της εξωτερικής εποπτείας, τόσο για την ατομική λειτουργία των εργαζομένων του, όσο και για τη συνολική οργάνωση των δραστηριοτήτων του, βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία εξωτερικής εποπτείας από την ίδρυσή του. Την εποπτεία έχει αναλάβει εξωτερικός επόπτης ανάλογης επιστημονικής ειδίκευσης (ανθρώπινες σχέσεις) ανεξάρτητος από την δυναμική της ομάδας. Ο επόπτης ενισχύει το προσωπικό στην καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων του και στην ανάπτυξη αυτοβοηθητικών μηχανισμών  αντιμετώπισής του.

 

 

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο