Ραδιοφωνικό Σποτ της Ομάδας “Ραδιοφωνικής Έκφρασης κι Επικοινωνίας” του Προγράμματος ΑΡΓΩ

Εδώ μπορείτε να ακούσετε κάποιες από τις περασμένες εκπομπές των μελών της ομάδας.

06/01/2018 “Εξάρτηση/Απεξάρτηση”

23/01/2018 “Παρουσίαση του προγράμματος “ΑΡΓΩ”