Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα , τηλ. 2313 324 651,2310 668 616, 
Μονάδα Κοινωνικής Επανένταξης, τηλ. 2313 324 651

Πρόγραμμα Εργαζομένων, τηλ. 2313 324 651
Ομάδα Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Εξαρτήσεων, τηλ. 2313 324 651
Σχολική Μονάδα, τηλ. 2313 324 339
Γραφείο Συμβουλευτικής Και Υποστήριξης Στην Εργασία, τηλ. 2313 324 649
Τομέας Έρευνας και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, τηλ. 2313 324 648, 

 

Γιαννιτσών 52, 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη

Σταθμός Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης, τηλ. 2310 540 353, 
Μονάδα Διπλής Διάγνωσης, τηλ. 2310 540 353, 
Ομάδα Πρόληψης & Αντιμετώπισης της Υποτροπής, τηλ. 2310 540 353

 

 

 

Στείλτε μας το μήνυμά σας: