Έμφαση δίνεται στην επαγγελματική κατάρτιση και επανένταξη, καθώς αυτή αποτελεί ένα βασικό κριτήριο για τη ολοκλήρωση της κοινωνικής ένταξης, αλλά και έναν σημαντικό παράγοντα για την διατήρηση της αποχής από την χρήση ψυχοτρόπων ουσιών, αλλά και την πρόληψη της υποτροπής. Στόχος του Γραφείου Συμβουλευτικής και Υποστήριξης στην Εργασία, είναι να βοηθήσει τον συμβουλευόμενο να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του, να συνειδητοποιήσει ποια είναι τα προσόντα του, να διερευνήσει εναλλακτικές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές κατά τον σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του, να θέσει τους επαγγελματικούς του στόχους, να πάρει συνετές αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών, αλλά και να ξεπεράσει με επιτυχία όποια τυχόν εμπόδια εμφανίζονται στην πορεία.

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ.: 2313 324 649