Βασικό οριζόντιο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Βασικό οριζόντιο μαύρο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Βασικό οριζόντιο λευκό

Βασικό

Βασικό μαύρο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Βασικό λευκό

Κάθετο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Κάθετο μαυρο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Κάθετο λευκό

Ανεστραμμένο οριζοντιο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Ανεστραμμένο

λογότυπο ΑΡΓΩ

Επετειακό 20 χρόνων