Ο εκπαιδευτικός τομέας του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» κινείται σε δύο επίπεδα :

  • Την διαρκή και συνεχιζόμενη εκπαίδευση του προσωπικού του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ»
  • Τη συνεργασία με οργανισμούς και πανεπιστημιακές δομές για παροχή εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας σε φοιτητές, στελέχη απεξάρτησης και κοινωνικούς επιστήμονες
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης επαγγελματιών που παρέχει το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” έχουν εκπονηθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές:

Μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες:

  • Ευστρατίου Σ. – Τσιούνης Α. «Οικογένεια και χρήση ουσιών στην εφηβεία»
  • Μήλιου Α. «Ο χορός ως μέσο θεραπείας εξαρτημένων ατόμων – μια ποιοτική έρευνα»
  • Μολυβδά Σ. «Το βίωμα της επιθυμίας για την ουσία εξάρτησης και η σημασία του για τον εξαρτημένο – μια φαινομενολογική έρευνα.».
  • Πανταζή Σ. «Η ομαδική θεραπεία στην απεξάρτηση από ψυχοτρόπες ουσίες: το παράδειγμα της ομάδας στο πρόγραμμα του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ»
  • Motsiopolou, E. & Ladas, A. I. (2015). “Can familial in combination to personality factors predict substance use?”

Διδακτορικές διατριβές:

  • Γρηγοριάδου Ε. “Μελέτη των επιπτώσεων του θεσμικού πλαισίου στις επαγγελματικές πρακτικές των επαγγελματιών ψυχικής υγείας
  • Στάμος Β. «Η επίδραση της μουσικής σε συνδυασμό με τη συμπεριφορική θεραπεία της συστηματικής απευαισθητοποίησης στην απεξάρτηση και επανένταξη ατόμων εξαρτημένων από τα ναρκωτικά ή /και το αλκοόλ». Η προτεινόμενη ερευνητική εργασία εξετάζει κατά κύριο λόγο την επίδραση της προαναφερθείσας θεραπείας στην σφοδρή επιθυμία για χρήση καθώς και στον φόβο αυτής, σε άτομα εξαρτημένα από τα ναρκωτικά ή/και το αλκοόλ τα οποία λαμβάνουν σταθερή ή εναλλακτική μη φαρμακολογική θεραπεία ως μέρος της θεραπευτικής αγωγής τους για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά ή /και το αλκοόλ. Οι δευτερεύοντες στόχοι της έρευνας επικεντρώνονται στη διερεύνηση της επίδρασης της προτεινόμενης συνδυαστικής θεραπείας στα επίπεδα του άγχους, του στρες και της κατάθλιψης καθώς και στην ικανότητα  διαχείρισης συναισθημάτων και στην ανοχή συναισθημάτων έντονης ανησυχίας ή αναστάτωσης. Παράλληλα επιχειρείται ο προσδιορισμός της ικανότητας της μουσικής σε συνδυασμό με τη συμπεριφορική θεραπεία της συστηματικής απευαισθητοποίησης να διευκολύνει την αποχή από τη χρήση και να μειώσει την πιθανότητα υποτροπής.  Εμπλεκόμενοι φορείς : Université de Nîmes, Département PLLH, Université de Nîmes, France – Aix-Marseille Université, Laboratoire de Psychologie Sociale, «Influence, représentations et pratiques sociales», EA 849, Marseille, France
  • Αντωνίου Α. “Η σχέση μεταξύ σωματικής άσκησης, διάθεσης, και επιθυμίας για κατάχρηση ηρωίνης: Χρησιμοποιώντας τη παρέμβαση της ομαδικής άσκησης ως θεραπευτικό εργαλείο“. Ο κύριος στόχος αυτής της έρευνας είναι να διερευνηθεί το κατά πόσον η σωματική άσκηση επηρεάζει τη διάθεση και την επιθυμία για ηρωίνη σε εξαρτημένα άτομα. Συγκεκριμένα, γίνεται η υπόθεση ότι οι συμμετέχοντες που λαμβάνουν μέρος σε εβδομαδιαίο πρόγραμμα σωματικής άσκησης, θα παρουσιάσουν βελτιωμένη  διάθεση και μειωμένη επιθυμία για ηρωίνη σε σχέση με τα άτομα που δεν θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα σωματικής άσκησης.