Αναγνωρίζοντας το σημαντικότατο ρόλο της οικογένειας, αλλά και θεωρώντας ότι η επιστροφή του απεξαρτημένου μέλους στην οικογένεια είναι στόχος επιθυμητός και όχι υποχρεωτικός, το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» συνεργάζεται με τις οικογένειες και τα σημαντικά πρόσωπα των μελών του, σε τρία επίπεδα:

  • Ατομικές συναντήσεις, συμβουλευτικής και υποστηρικτικής φύσης για τα μέλη της οικογένειας και των σημαντικών προσώπων του
  • Λειτουργία Ομάδων Γονέων με βασικό στόχο των ομάδων αυτών τη στήριξη του ρόλου τους, αλλά και τη σύνδεση της εξάρτησης με τις οικογενειακές σχέσεις
  • Συναντήσεις Οικογενειακής Θεραπείας, βασιζόμενη στις αρχές της Συστημικής Προσέγγισης και Θεραπείας, με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση σχέσεων των μελών της οικογένειας και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του απεξαρετημένου μέλους σε αυτήν.

Ατομικές συναντήσεις, συμβουλευτικής και υποστηρικτικής φύσης για τα μέλη της οικογένειας και των σημαντικών προσώπων του

Απευθύνεται σε γονείς, συντρόφους, παιδιά και σημαντικούς άλλους που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην απεξαρτητική προσπάθεια των μελών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ».

Λειτουργία Ομάδων Γονέων

Ανοικτή Ομάδα Γονέων και Σημαντικών Προσώπων

Αφορά τους γονείς και τα σημαντικά πρόσωπα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες με ψυχοτρόπες ουσίες και συμπεριφορές μέσα στις σημαντικές τους σχέσεις. Ιδιαίτερη στήριξη και βοήθεια παρέχεται σ’ αυτούς των οποίων τα σημαντικά πρόσωπα δεν επιθυμούν ή δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ενταχθούν σε μια θεραπευτική διαδικασία – πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες προσπαθούν να κατανοήσουν, να απαλύνουν και να αντιμετωπίσουν αυτό που τους συμβαίνει, μέσα από την εξωτερίκευση και ανταλλαγή κοινών βιωμάτων, εμπειριών και δυσκολιών τους με τα εξαρτημένα άτομα Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής στην ομάδα αυτή, άρα είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια (γονείς, σύζυγοι, σύντροφοι, συγγενείς, φίλοι).

Ομάδα Γονέων Κοινότητας

Βασικό αντικείμενο  των ομάδων αυτών αποτελεί η στήριξη του ρόλου των γονέων κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής αλλαγής στην φάση της θεραπείας της ζωής του εξαρτημένου μέλους της οικογένειας. Διαπραγματεύονται θέματα όπως «όρια», «συγκρούσεις», «συναισθήματα», «συζυγικές σχέσεις», «διαχείριση της καθημερινότητας» και «η σύνδεση της εξάρτησης με τις οικογενειακές σχέσεις».

Ομάδα Γονέων Επανένταξης

Βασικό αντικείμενο  των ομάδων αυτών αποτελεί η στήριξη του ρόλου των γονέων κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής αλλαγής στην φάση της κοινωνικής επαναδραστηριοποίησης  της ζωής του εξαρτημένου μέλους της οικογένειας.

Ομάδα Αλληλοβοήθειας Γονέων / Σύλλογος Γονέων – Εθελοντών του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»

Βασικός στόχος της θεραπευτικής δουλειάς με τους γονείς, ειδικότερα στην τρίτη φάση της κοινωνικής επαναδραστηριοποίησης, είναι η αυτονόμηση τους από το πρόγραμμα. Η ομάδα έχει σαν βασικό της στόχο την μετατροπή της σε ομάδα αλληλοβοήθειας γονέων, καθώς προκύπτει ως ανάγκη των γονέων που τα μέλη των οικογενειών τους έχουν ολοκληρώσει το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ και οι ίδιοι επιθυμούν να συνεχίσουν την επαφή τους και την αλληλοϋποστήριξη και αλληλοβοήθεια. Ο ρόλος του προγράμματος είναι καθαρά συμβουλευτικός και εποπτικός. Η σημαντικότερη δράση αυτής της ομάδας είναι η ίδρυση και η λειτουργία του Συλλόγου Εθελοντών – Γονέων του Π.Ε.Θ.Ε.Α. «ΑΡΓΩ»

Συναντήσεις Οικογενειακής Θεραπείας

Διεπιστημονική ομάδα οικογενειακών θεραπευτών βασιζόμενη στις αρχές της Συστημικής Προσέγγισης και Θεραπείας, δουλεύει με την οικογένεια και το μέλος σε διαδικασία απεξάρτησης με στόχο την επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων της οικογένειας και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του απεξαρτημένου μέλους σε αυτήν.

 

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

τηλ. 2313 324 651

email: