Στην εποχή της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αποδυναμώθηκε έντονα το παλιό θεραπευτικό αξίωμα των προγραμμάτων απεξάρτησης «πρώτα η απεξάρτηση και μετά η δουλειά».

Σημαντικό εύρημα των απολογισμών των παρελθόντων ετών αποτελούσε η απώλεια σημαντικού αριθμού χρηστών, που προσέρχονταν στο ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» με αίτημα θεραπείας, αλλά αδυνατούσαν να ενταχθούν στις υπηρεσίες του Προγράμματος λόγω της εργασιακής τους δέσμευσης σε ιδιαίτερα απαιτητικά ωράρια.

Η νέα υπηρεσία του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016 και απευθύνεται σε ανθρώπους, που παρά την εξάρτησή τους από κάποια ψυχοτρόπο ουσία, καταφέρνουν να διατηρήσουν τη λειτουργικότητά τους στον εργασιακό τομέα.

Για την υποστήριξη αυτών των ανθρώπων δημιουγήθηκε το Πρόγραμμα Εργαζομένων στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιούνται ομάδες δίωρης διάρκειας με συχνότητα 2 φορές την εβδομάδα καθώς και μια ατομική συνάντηση εβδομαδιαίως.

Εκτός από τη διακοπή της χρήσης, εξετάζονται η συνέπεια του μέλους, η συμμετοχικότητά του και η διάθεση συνεργασίας εντός και εκτός ομάδων.

Κριτήρια ένταξης:

 • Πρόσληψη και βεβαίωση αποδοχών ή άλλη πιστοποίηση εργασίας
 • Εργασία πλήρους απασχόλησης

Θεραπευτικές Ομάδες: 

 • Αναδόμησης Συμπεριφοράς
 • Ανασκόπησης
 • Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης

Θεματική Ομάδων:

 • Ανασκόπηση και προετοιμασία ΠΣΚ
 • Διαχείριση επιθυμίας για χρήση
 • Διαχείριση σχέσεων στο φιλικό, οικογενειακό και εργασιακό περιβάλλον
 • Ανάληψη προσωπικής ευθύνης
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου και καθημερινότητας
 • Ενδυνάμωση κινήτρων και επαναπροσδιορισμός αρχικού κινήτρου

Διεύθυνση: Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη

τηλ. 2310 668 616, 2313 324 651

email: