Σας ενημερώνουμε ότι αρχίζει ξανά η λειτουργία των ομάδων γονέων στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”. Οι ομάδες απευθύνονται σε γονείς ή σημαντικά πρόσωπα μελών ενταγμένων στις θεραπευτικές υπηρεσίες του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, αλλά και σε γονείς ή σημαντικά πρόσωπα ατόμων που δεν είναι ενταγμένα σε καμία θεραπευτική δομή.

Βασικό αντικείμενο  των ομάδων αποτελεί η στήριξη του ρόλου των γονέων κατά τη διάρκεια μιας σημαντικής αλλαγής στην φάση της ζωής του εξαρτημένου μέλους της οικογένειας. Διαπραγματεύονται θέματα όπως «όρια», «συγκρούσεις», «συναισθήματα», «συζυγικές σχέσεις», «διαχείριση της καθημερινότητας» και «η σύνδεση της εξάρτησης με τις οικογενειακές σχέσεις».

Οι ομάδες πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη, απογευματινές ώρες. Για τη λειτουργία των ομάδων τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της διασποράς του κορωνοϊού.

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 2313 324 651/2310 668 616 κος. Καρκανέβατος Χρήστος.

Η συμμετοχή σας σε αυτές τις ομάδες είναι πολύτιμη για τη στήριξη της προσπάθειας των αγαπημένων σας προσώπων.

Λειτουργία ομάδων γονέων
Μετάβαση στο περιεχόμενο