Η ΑΡΓΩ ταξιδεύοντας με τους ανθρώπους που υποστηρίζει μέσα στα χρόνια, αναγνωρίζει και διαβλέπει τις δυσκολίες και τα κωλύματα στην αναζήτηση εργασίας, καθώς και την επιβαρυντική επίδραση του εργασιακού πλαισίου στη σημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Γι’ αυτό, δημιουργεί το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ με στόχο να σταθεί αρωγός στο πλάι των μελών του Προγράμματος ΑΡΓΩ αλλά και των μελών κάθε άλλου προγράμματος απεξάρτησης στην περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, σε όλη την απεξαρτητική τους διαδρομή.

Το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ αποτελεί μια νέα υπηρεσία Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, με έμφαση στην Εκπαίδευση και στην Απασχολησιμότητα των απεξαρτημένων ατόμων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Παρέχουμε:

Εξατομικευμένη Συμβουλευτική για θέματα:

 • Εκπαιδευτικά
 • Επαγγελματικά
 • Εργασιακά
 • Κοινωνικά

Ενημέρωση και Πληροφόρηση για ζητήματα ανάπτυξης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας

Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζουμε ζητήματα

 • Επιδοματικά – Κοινωνικά
 • Τυπικής – Άτυπης Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικού – Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 • Σύνταξης Βιογραφικού
 • Ψυχολογικής Υποστήριξης

Για τα παραπάνω, εφαρμόζουμε σταθμισμένα, επικαιροποιημένα επιστημονικά εργαλεία. Αυτά είναι:

 • Κινητοποιητική Συνέντευξη
 • Κοινωνικό Ιστορικό
 • Προνοιακό Ιστορικό
 • Εκπαιδευτικό Ιστορικό
 • Ερωτηματολόγιο Ενδιαφερόντων – Δεξιοτήτων

Ομάδα – Γέφυρα για τα μέλη της Ανοικτής Θεραπευτικής Κοινότητας, με στόχο την επεξεργασία μιας σειράς θεμάτων:

 • Διερεύνηση και καλλιέργεια κλίσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων.
 • Ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Επίδραση της εργασιακής συνθήκης στην προσωπική πορεία και ανάπτυξη (φόβοι, προσαρμογή / μετάβαση).
 • Εργασιακές σχέσεις (συνεργασία, συγκρούσεις, διαχείριση συναισθημάτων).

Ομάδα – Στήριγμα με στόχο την επεξεργασία μιας σειράς θεμάτων:

 • Διαδικασία αναζήτησης θέσεων εργασίας.
 • Προετοιμασία, μέσω βιωματικών ασκήσεων, διεκδίκησης θέσης εργασίας (π.χ. συνέντευξη).
 • Ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας.
 • Διαχείριση εργασιακών σχέσεων.
 • Διαχείριση ζητημάτων αλλαγής εργασίας.

Για την μετάβαση από την καθημερινότητα της χρήσης προς νέες ταυτότητες, φέρουμε γέφυρες και συν-δημιουργούμε τα στηρίγματα. Η ανθρώπινη συνάντηση γίνεται ο χώρος για την καθολική επαναδραστηριοποίηση των ωφελουμένων.

Διεύθυνση:

email: argo _ ice @ psychothes . gr

Η πράξη με τίτλο «Συνέχιση της Υποστήριξης της Απασχολησιμότητας των Απεξαρτημένων Ατόμων» με Κωδικό ΟΠΣ 6001812 είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» και είναι συγχρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
ΣΤΗΡΙ-ΖΩ
Μετάβαση στο περιεχόμενο