Ανταλλαγή καλών πρακτικών με τον οργανισμό DeKiem (Be)

Ανταλλαγή καλών πρακτικών με τον οργανισμό DeKiem (Be)

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1-Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος ΑΡΓΩ, σε συνεργασία με το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια  του εκπαιδευτικού προγράμματος, δύο εργαζόμενες του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τη θεραπευτική κοινότητα καθώς και το ανοιχτό πρόγραμμα του οργανισμού DeKiem.

Ο Λάμπρος Φιλίππου στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”

Ο Λάμπρος Φιλίππου στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”

Στις 13, 14 & 15 Νοεμβρίου, ο Λάμπρος Φιλίππου πρόκειται να υλοποιήσει σε συνεργασία με την Ανοιχτή Θεραπευτική Κοινότητα του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” και συγκεκριμένα με την ομάδα θεάτρου και την ομάδα κρουστών του Προγράμματος, εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “Άσκηση: Reverse

Μετάβαση στο περιεχόμενο