ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο της Πράξης  «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΧΕΔiΑ» με κωδικό ΟΠΣ 375989, σας προσκαλεί να συμμετέχετε στα  εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops) με θέμα:

«Η Μη Κατευθυντική Συμβουλευτική Ενθάρρυνσης, στην εφαρμογή βιωματικών Μεθόδων Συμβουλευτικής  και στη μη διάσταση του φύλου στη Συμβουλευτική διαδικασία»

που θα πραγματοποιηθούν  την Πέμπτη 9 και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 9.00-14.30 στην Θεραπευτική Κοινότητα του Π.Ε.Θ.Ε.Α «ΑΡΓΩ» Λαγκαδά 196, Σταυρούπολη

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Αίτηση Συμμετοχής

Πρόσκληση

Επιστολή

Πρόσκληση για εκπαιδευτικά εργαστήρια
Μετάβαση στο περιεχόμενο