Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι με τη βοήθεια και την υποστήριξη του ΕΚΤΕΠΝ, το Πρόγραμμά μας παρουσιάζεται πλέον στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων καλών πρακτικών του EMCDDA (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας) “EDDRA”. Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση του προγράμματος στον δικτυακό τόπο του EDDRA ή να κατεβάσετε το αρχείο pdf εδώ.

Το ΑΡΓΩ στην ευρωπαϊκή βάση καλών πρακτικών EDDRA
Μετάβαση στο περιεχόμενο