Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το “ΑΡΓΩ”

Ντοκιμαντέρ μικρού μήκους για το “ΑΡΓΩ”

Το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ παρουσιάζει τις υπηρεσίες του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων ΑτÏŒμων “ΑΡΓΩ”. Το “ΑΡΓΩ” είναι ένα ελεύθερο ουσιÏŽν (στεγνÏŒ) και εξωτερικής παραμονής (ανοικτÏŒ) πρÏŒγραμμα απεξάρτησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και συγκεκριμένα του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, που παρέχει τις