Διαγωνισμός – έκθεση φωτογραφίας “ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ”

Διαγωνισμός – έκθεση φωτογραφίας “ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ”

Το Δίκτυο Φορέων ΠρÏŒληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανÏŽνει, για τρίτη χρονιά, διαγωνισμÏŒ – έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο «ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ», στο ισÏŒγειο του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, απÏŒ Δευτέρα 6

Διαγωνισμός – Έκθεση Φωτογραφίας του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης

Διαγωνισμός – Έκθεση Φωτογραφίας του Δικτύου Φορέων Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης

Το Δίκτυο Φορέων ΠρÏŒληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης, το οποίο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανÏŽνει, για δεύτερη χρονιά, διαγωνισμÏŒ – έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ», στην αίθουσα εκθέσεων του 5ου ορÏŒφου, του Βαφοπούλειου Πνευματικού