Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων “ΑΡΓΩ” συμμετέχει στην Κοινή Δήλωση Φορέων Απεξάρτησης από όλον τον κόσμο που υποβάλλεται στις εργασίες της “63ης Συνεδρίας της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά του Ο.Η.Ε. ” Βιέννη, 2-6 Μαρτίου 2020 με τίτλο “Evidence-based treatment as an integral part of the health system”

“63η Συνεδρία της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά του Ο.Η.Ε. ”
Μετάβαση στο περιεχόμενο