Με την χρησιμοποίηση κρουστών τα οποία αποτελούν εύπλαστα μουσικά όργανα, ο ρυθμός χρησιμοποιείται ως «διαφορετική» μορφή  επικοινωνίας που οδηγεί στην έκφραση συναισθημάτων απαλλαγμένης από την λογοκρισία της λογικής.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο