Το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” έχει αναπτύξει ένα δίκτυο υπηρεσιών, με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτό για βοήθεια. Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται τόσο σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης όσο και στις οικογένειές τους και τα σημαντικά τους πρόσωπα.

Διαχρονικός στόχος του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” είναι ο συνεχής εμπλουτισμός των θεραπευτικών υπηρεσιών του, προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής.

Στην πλαϊνή στήλη μπορείτε να επιλέξετε τη θεραπευτική υπηρεσία για την οποία θέλετε να δείτε περισσότερες πληροφορίες.

 

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο