Το βιβλίο “Αναζητώντας μια Σύγχρονη Πρόταση για την Απεξάρτηση. Το παράδειγμα του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων ΑΡΓΩ” αποτελεί το πόνημα της διαρκούς και επίπονης αναζήτησης των εργαζομένων του Προγράμματος ΑΡΓΩ για την ενδελεχή και συστηματική μελέτη και κατανόηση του φαινομένου της εξάρτησης και του λειτουργήματος της απεξάρτησης. Στόχος αυτής της μακράς αναζήτησης των εργαζομένων του ΑΡΓΩ, η παροχή σύγχρονων, ποιοτικών, ολοκληρωμένων και αποτελεσματικών υπηρεσιών στο διαρκώς μεταβαλλόμενο πεδίο της απεξάρτησης από εξαρτητικές ουσίες και συμπεριφορές, προς όφελος των ανθρώπων που λαμβάνουν αυτές τις υπηρεσίες.

Κάντε δωρεάν λήψη του βιβλίου σε μορφή pdf κάνοντας κλικ στο κουμπί “Λήψη”.

Μετάβαση στο περιεχόμενο