Το δίκτυο υπηρεσιών του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” στοχεύει στην εξυπηρέτηση όσο το δυνατόν περισσότερων αναγκών των ανθρώπων που απευθύνονται σε αυτό.