Χαιρετισμός Παναγιώτη Γεωργάκα, ιδρυτή “ΑΡΓΩ”

Χαιρετισμός Παναγιώτη Γεωργάκα, ιδρυτή “ΑΡΓΩ”

Κείμενο του κου Γεωργάκα Παναγιώτη, πρώην επιστημονικά υπεύθυνου “ΑΡΓΩ” Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», δημιουργήθηκε με μία πιλοτική προοπτική και μία κινηματική κατεύθυνση. Θεμελιώθηκε σε ένα αξιωματικό σύστημα που το διέκριναν θεμελιώδεις επιστημονικές και ηθικές αρχές. Πίστευε (και

Μετάβαση στο περιεχόμενο