ΣΤΗΡΙ-ΖΩ

ΣΤΗΡΙ-ΖΩ

Το ΣΤΗΡΙ-ΖΩ αποτελεί μια νέα υπηρεσία Κοινωνικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης, με έμφαση στην Εκπαίδευση και στην Απασχολησιμότητα των απεξαρτημένων ατόμων, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Συνέντευξη για το δίκτυο “Συν+Εργασία για την Εργασία”

Συνέντευξη για το δίκτυο “Συν+Εργασία για την Εργασία”

Στο παρακάτω αρχείο μπορείτε να διαβάσετε συνέντευξη που δόθηκε στην εφημερίδα Skywalker για το δίκτυο “Συν+Εργασία για την Εργασία”, μέλος του οποίου είναι το ΑΡΓΩ. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο