2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής

“Εξαρτήσεις, Συννοσηρότητα, Πρόληψη και Θεραπεία”

Με Διεθνή Συμμετοχή 

5-7 Μαρτίου 2010

Ξενοδοχείο Μακεδονία Palace

 Ανακοίνωση και Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών

  Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου

2ο Μονοθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχιατρικής
Μετάβαση στο περιεχόμενο