Η ετήσια Συνέλευση του δικτύου ECETT θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 9:00-2:00 μ.μ.. Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει αναλάβει το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”

Agenda of the meeting https://docs.google.com/document/d/12R7Axva_3Eo42n3zXLsHsxtSeMzX0GmH_C8yNkNPcxM/edit?usp=sharing

Steering Committee ECETT
Μετάβαση στο περιεχόμενο