Με την πρωτοβουλία της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ. και τη συνεργασία του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» διοργανώνεται στο Τμήμα Ψυχολογίας βιωματικό σεμινάριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες/ουσες φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την πρόταση απεξάρτησης, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία του προγράμματος.

[Α] Το θεωρητικό κομμάτι του σεμιναρίου θα επικεντρωθεί:

στη συστηματική εξέταση και επισκόπηση των μέχρι σήμερα θεραπευτικών προσεγγίσεων – κινημάτων απεξάρτησης (προσέγγιση υποκατάστασης, κίνημα αυτοβοήθειας, κίνημα θεραπευτικών κοινοτήτων, προσέγγιση της ψυχοθεραπείας),
στα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα της κάθε προσέγγισης/κινήματος,
στην αναλυτικότερη παρουσίαση της πρότασης απεξάρτησης του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων που συνδυάζει στοιχεία από τις προαναφερθείσες προσεγγίσεις/κινήματα απεξάρτησης, και τέλος
στην παρουσίαση και ανάλυση των τριών βασικών αρχών του Προγράμματος: της ελευθερίας του προσώπου, της συλλογικότητας και της δημιουργικότητας.

[Β] Βιωματικό κομμάτι:

Στελέχη του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» θα παρουσιάσουν με βιωματικό τρόπο θεραπευτικές ομάδες, τεχνικές και μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή θεραπευτική διαδικασία του Προγράμματος.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο συναντήσεις:

Τρίτη 22/5: 10:00-12:00
Τρίτη 29/5: 10:00-12:00
στο Ψυχολογικό Εργαστήριο (αίθουσα 416, Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής)

Το σεμινάριο απευθύνεται σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς αλλά και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ψυχολογίας. Θα υπάρξει κλειστός αριθμός συμμετοχής, με μέγιστο αριθμό συμμετεχόντων/ουσών τα είκοσι άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι-ες καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην κυρία Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Ψυχολογικό Εργαστήριο, αίθουσα 416, Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής 11.00-13.00 από τις 25/4 έως τις 3/5/2018.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας:
Δηλώσεις Συμμετοχής σε: κυρία Μαλαματή Τσαπουτζόγλου, Ψυχολογικό Εργαστήριο, αίθουσα 416, Νέο Κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής 11.00-13.00 από τις 25/4 έως τις 3/5/2018.

Επιστημονικό Σεμινάριο: Αναζητώντας Σύγχρονες Απαντήσεις στο Πρόβλημα της Κατάχρησης των Ψυχοτρόπων Ουσιών
Ετικέτες:        
Μετάβαση στο περιεχόμενο