Στις 14 & 15 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Κορκ της Ιρλανδίας διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RACE4LIFE. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους συμμετέχοντες εταίρους οργανισμούς. Συζητήθηκε το πρώτο πρωτόκολλο βασισμένο στον αθλητισμό και ειδικά σχεδιασμένο για να διευκολύνει την αλλαγή συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια της απεξάρτησης. Προκειμένου να βοηθηθεί η ομάδα στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πρωτοκόλλου, εξετάστηκαν συγκεκριμένα μοντέλα αλλαγής συμπεριφοράς.

Περισσότερες πληροφορίες και νέα για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του.

Διακρατική Συνάντηση στην Ιρλανδία για το πρόγραμμα RACE4LIFE
Μετάβαση στο περιεχόμενο