Στο Διεθνές Συνέδριο “Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων”, που θα πραγματοποιηθεί από 24 μέχρι 26 Ιουνίου 2011, στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ θα συμμετέχει με την παρουσίαση των εξής στρογγυλών τραπεζιών:

 • Σχολική παιδεία και διαδικασία της απεξάρτησης”, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εισήγηση του Παναγιώτη Γεωργακα “Σχολική Εκπαίδευση: Μέσο και Μέθοδος Κοινωνικής Επανένταξης”
 • Η αναστοχαστική πράξη στη Διαδικασία της Απεξάρτησης”, με τις εισηγήσεις των:
  • Παναγιώτη Γεωργάκα: “Αναστοχασμός και Θεραπευτική Διαδικασία”
  • Κοτσάκη Δημήτρη: “Η αναστοχαστική πράξη”
  • Γκιουζέπα Στυλιανού: “Αναζητώντας νέα όρια και κανόνες στη διαδικασία απεξάρτησης – μια προσπάθεια συνδιαμόρφωσης του απεξαρτητικού σχεδιασμού.”
  • Μεσημέρη Ιουλίας: “Αναστοχασμός και η Έννοια της Κοινότητας”
  • Χατζούδη Θεανώ: “Η συνδιαμόρφωση του απεξαρτητικού σχεδιασμού – δυσκολίες και δυνατότητες.”
 • “Η επαγγελματική αποκατάσταση εξαρτημένων ατόμων σε εποχές οικονομικής κρίσης – δυσκολίες και δυνατότητες”, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η εισήγηση του Παναγιώτη Γεωργάκα με τίτλο “Επανένταξη Απεξαρτημένων Ατόμων στο πλαίσιο δυσάρεστων κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών”
Διεθνές Συνέδριο “Εκπαίδευση και Κοινωνική Ένταξη Ευάλωτων Ομάδων”
Μετάβαση στο περιεχόμενο