Η φιλοσοφία του ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” βασίζεται σε τρεις θεμελιώδεις αρχές: την ελευθερία του προσώπου, τη συλλογικότητα και τη δημιουργικότητα.

  • Η ελευθερία του προσώπου δεν είναι ένα ατομικό χαρακτηριστικό, αλλά έχει ως αναγκαία συνθήκη τη συλλογικότητα. Η ελεύθερη και χωρίς καταναγκασμό συνάντηση με τον άλλο.
  • Η συλλογικότητα προσφέρει τους κοινωνικούς όρους άσκησης της ελευθερίας του προσώπου.
  • Η δημιουργικότητα υπάρχει ως προς την ελευθερία του προσώπου και τη συλλογικότητα, σε όλους τους τομείς της ζωής, με έμφαση στην προσωπική ζωή και την εργασία.

Με αυτή  την έννοια:

η συλλογικότητα είναι η προϋπόθεση

η δημιουργικότητα είναι το μέσο επίτευξης της απεξάρτησης

η ελευθερία του προσώπου είναι ο τελικός στόχος

Μετάβαση στο περιεχόμενο