Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ Βασική Δράση 1-Εκπαίδευση Ενηλίκων, ο Σύλλογος Φίλων του Προγράμματος ΑΡΓΩ, σε συνεργασία με το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” υλοποίησε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών.  Κατά τη διάρκεια  του εκπαιδευτικού προγράμματος, δέκα μέλη του Συλλόγου, εργαζόμενοι στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν δύο οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα των εξαρτήσεων: Fracarita Bulgaria στη Βουλγαρία και DeKiem στο Βέλγιο.

Το σχέδιο υλοποιήθηκε με βάση την εκπαιδευτική μέθοδο του ECEtt. Το ECEtt (European Companionship in Education-training by travel) είναι ένα Ευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής γνώσης μεταξύ θεραπευτικών κοινοτήτων για εξαρτημένα άτομα (www.ecett.eu). Η μέθοδος εκπαίδευσης μέσω μεταφοράς της εμπειρίας (που δημιουργήθηκε και αξιολογήθηκε από το πρόγραμμα “ECEtt Pilot 2006-2008” το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Leonardo daVinci) έκανε δυνατό για πολλούς Ευρωπαίους συνεργάτες του δικτύου ECEtt να ανταλλάξουν γνώσεις και να χτίσουν μία βάση δεδομένων “καλών πρακτικών” σχετικά με τη θεραπεία των εξαρτημένων ατόμων, τη διπλή διάγνωση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την κοινωνική επανένταξη. Ο στόχος του υλοποιηθέντος σχεδίου ήταν να επιτρέψει τη συνέχιση των ανταλλαγών και της βάσης δεδομένων “καλών πρακτικών” που ξεκίνησε με το ECEtt Pilot.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης κινητικότητας του σχεδίου πέντε συμμετέχοντες, μέλη του Συλλόγου Φίλων Αργώ και εργαζόμενοι στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”, επισκέφτηκαν τον οργανισμό Fracarita Bulgaria στη Βουλγαρία, όπου παρέμειναν για μία εβδομάδα (27/9/2021-1/10/2021). Μέσα από το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος, που έγινε με βάση τις ανάγκες των συμμετεχόντων σε συνεργασία με τον οργανισμό υποδοχής, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του οργανισμού. Αποτέλεσμα της εκπαίδευσης ήταν η εύρεση και καταγραφή καλών πρακτικών, όπως οι υπηρεσίες στήριξης της οικογένειας, η τηλεφωνική γραμμή στήριξης και η λειτουργία της κοινότητας.

Στη δεύτερη και τρίτη κινητικότητα του σχεδίου, συμμετείχαν άλλα πέντε μέλη του Συλλόγου Φίλων Αργώ και εργαζόμενοι στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”. Οι κινητικότητες πραγματοποιήθηκαν στον οργανισμό DeKiem στο Βέλγιο (20-24/6 /2022 και 26-30/9/2022). Κατά την επίσκεψή τους, οι εργαζόμενες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τις υπηρεσίες Welcome House, την κλειστή θεραπευτική κοινότητα, την υπηρεσία Tipi (για εξαρτημένες μητέρες και τα παιδιά τους), την Επανένταξη καθώς και την Ανοιχτή υπηρεσία θεραπείας στη Γάνδη για εξαρτημένους με νομικά ζητήματα και για αυτούς που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κοκαΐνης. Συμμετείχαν στην καθημερινή λειτουργία και σε θεραπευτικές ομάδες του Welcome house, του Tipi και της θεραπευτικής κοινότητας και συνομίλησαν με τους εργαζόμενους σχετικά με τη φιλοσοφία και το πλαίσιο λειτουργίας του οργανισμού τους. Οι καλές πρακτικές που προέκυψαν από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αφορούν τις ομάδες γονεϊκότητας, την υπηρεσία Tipi για εξαρτημένους γονείς, τη διασύνδεση και υποστήριξη των μελών κατά τη θεραπεία κά.

Το σχέδιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς, έχοντας ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων οργανισμών αλλά και την κινητοποίηση και ενίσχυση των εργαζόμενων στο ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ”.

Ολοκλήρωση προγράμματος Erasmus+
Ετικέτες:    
Μετάβαση στο περιεχόμενο