Κάντε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να διαβάσετε τη δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE – Adult Learning in Europe, σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε το ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ στο Βέλγιο με θέμα την ανταλλαγή καλών πρακτικών στην απεξάρτηση, με τη χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+.

epale logo

Δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα EPALE
Μετάβαση στο περιεχόμενο