Στη Γλασκώβη μεταξύ 20 και 22 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε το 18ο συνέδριο του EFTC (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων). Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Intergentes-Across Nations, στο οποίο συμμετέχει το ΠΕΘΕΑ “ΑΡΓΩ” ως εταίρος.

Οι στοχεύσεις του προγράμματος είναι:

  • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και του αντίκτυπου των επαγγελματικών και κοινωνικοεργατικών παρεμβάσεων για τους ανθρώπους με διαταραχές χρήσης ουσιών με τη βελτίωση των μεθοδολογιών και των επαγγελματικών δεξιοτήτων και
  • Ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών οργανισμών που δουλεύουν με εξαρτημένα άτομα και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικο-επαγγελματικής επανένταξης, μέσα από τον εντοπισμό και την κοινή χρήση καλών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ( στα αγγλικά)

Παρουσίαση προγράμματος Intergentes στο 18o συνέδριο EFTC
Μετάβαση στο περιεχόμενο