Η ομάδα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης παρέχει μια δημιουργική προσέγγιση για την διδασκαλία των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας και αποτελεί μια αποτελεσματική πύλη εισόδου για τα μέλη της, τα οποία είναι άτομα που είτε έχουν αποδεσμευτεί από τη μαθησιακή διαδικασία, είτε υστερούν αυτοπεποίθησης με τις νέες τεχνολογίες. Η ομάδα βοηθά να αναπτυχθούν δεξιότητες επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας δημιουργικά εργαλεία και τεχνικές ενημέρωσης, εστιάζοντας πάντα στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων, μέσα από ιστορίες, τη φωτογραφία, τη μουσική, το βίντεο και την αφήγηση.

Η Ψηφιακή Ενδυνάμωση  θέτει το μέλος της ομάδας στο επίκεντρο της διαδικασίας, καθώς αξιοποιεί τις προσωπικές του εμπειρίες για την ενασχόληση και την εμπλοκή του στην ομάδα, μέσα από την ανάπτυξη μιας ολιγόλεπτης ταινίας.

Βίντεο που δημιουργήθηκαν από μέλη της ομάδας: 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο