Ομόφωνη εναντίωση στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας από το Ανοικτό Συνέδριο Φορέων Πρόληψης και Απεξάρτησης

Περισσότεροι από 500 σύνεδροι, από όλους τους αναγνωρισμένους φορείς πρόληψης και θεραπείας της χώρας, συμμετείχαν στο Ανοικτό Συνέδριο Πρόληψης και Απεξάρτησης στις 10 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στο επικείμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας για την ψυχική υγεία και τις εξαρτήσεις.

Το συνέδριο αποτέλεσε μια απάντηση από τα κάτω στον σχεδιασμό του υπουργείου, να καταργήσει, χωρίς διάλογο και ερήμην των εμπλεκομένων, όλους τους εγκεκριμένους (ν. 4139/2013) φορείς πρόληψης και θεραπείας της χώρας.

Το συνέδριο αποτύπωσε τη σημερινή και πραγματική εικόνα του πεδίου των εξαρτήσεων, και ανέδειξε τα επιτεύγματα, τις ελλείψεις και τις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το υφιστάμενο πανελλαδικό δίκτυο υπηρεσιών πρόληψης και θεραπείας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών καταδείχθηκε ότι το προωθούμενο νομοσχέδιο αγνοεί τα επιστημονικά δεδομένα, την πραγματικότητα της πρώτης γραμμής, τις ανάγκες της κοινωνίας την τεράστια εμπειρία και τις κατακτήσεις της πρόληψης και της θεραπείας στη χώρα μας. Η αλλαγή παραδείγματος στην πολιτική για τις εξαρτήσεις με τη δημιουργία ενός γραφειοκρατικού, αθηνοκεντρικού και απρόσωπου νέου υπερ-φορέα (ΕΟΠΑΕ), θα σημάνει συρρίκνωση των υφιστάμενων υπηρεσιών, υποβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητάς τους και θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την είσοδο ιδιωτικών συμφερόντων στον χώρο, ναρκοθετώντας το δικαίωμα σε δωρεάν υποστήριξη για μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας μας.

Ομόφωνα, το επιστημονικό προσωπικό και οι συλλογικότητες οικογενειών, ληπτών υπηρεσιών και εργαζομένων του χώρου πρόληψης και θεραπείας ζητούν την  άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου και την έναρξη ενός ουσιαστικού εθνικού διαλόγου για τις εξαρτήσεις στο πλαίσιο ενός δημόσιου και δωρεάν συστήματος υπηρεσιών.

Στο συνέδριο συμμετείχαν επίσης με παρεμβάσεις επιστημονικές ενώσεις, φορείς και σωματεία από τον ευρύτερο χώρο της κοινωνικής φροντίδας και της ψυχικής υγείας.

Η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου θα συνεχίσει τις δράσεις ενημέρωσης της κοινής γνώμης, του επιστημονικού και του πολιτικού κόσμου σχετικά με το νομοσχέδιο και τον αγώνα για την απόσυρσή του.

Το Ανοικτό Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από επιστημονικό προσωπικό των φορέων πρόληψης και απεξάρτησης, την Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογένειας ΚΕΘΕΑ (ΟΣΟΚΕΘΕΑ), τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων ΔΙΑΠΛΟΥΣ, τον Σύλλογο Εργαζομένων ΚΕΘΕΑ και το Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Πρόληψης. Συμμετείχαν, επίσης, ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και το Σωματείο Εργαζομένων Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Δελτίο Τύπου Ανοικτού Συνεδρίου Φορέων Πρόληψης και Απεξάρτησης
Ετικέτες:    
Μετάβαση στο περιεχόμενο