Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε την έκδοση του ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το έτος 2022. Η ετήσια και δημόσια έκδοση του απολογισμού του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» αποτελεί ένα εγχείρημα πρωτοπόρο στο πλαίσιο των μονάδων – υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αφετηρία το 2014. Η έκδοση επιχειρεί να καταγράψει σε λίγες σελίδες όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» για το έτος αναφοράς (2022) και να παρουσιάσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα.

Σημαντικό στοιχείο είναι το ποσοστό 77% ικανοποίησης των ωφελούμενων από τη θεραπεία που έλαβαν στο Πρόγραμμα ΑΡΓΩ για το 2022 με βάση το Treatment Perception Questionnaire. Το γεγονός αυτό αποτελεί έμμεσο κριτήριο επιβράβευσης της προσφοράς εκ μέρους του Προγράμματος ΑΡΓΩ σύγχρονων, ποιοτικών και ολοκληρωμένων προτάσεων απεξάρτησης, καθώς και τη άοκνη διαθεσιμότητα του προσωπικού στην υποστήριξη και συνοδεία των ανθρώπων σε διαδικασία απεξάρτησης.

Επιπρόσθετα, τη χρονιά του 2022, είχαμε την χαρά της ουσιαστικής υλοποίησης των δύο (2) πράξεων ΕΣΠΑ, που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014 – 2020» Άξονας Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ», συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Πράξη ΈΣΠΑ με τίτλο Πρόγραμμα παρέμβασης για έφηβους και νέους με προβληματική χρήσηνόμιμων και παράνομων ουσιών και εξαρτητικών συμπεριφορών, που ασχολείται με τις εξαρτήσεις από κάθε νόμιμη ή παράνομη ουσία, όπως επίσης και με εξαρτητικές συμπεριφορές (ίντερνετ, τζόγος, social media,

gaming) και προσφέρει τις υπηρεσίες του τόσο σε εφήβους και νέους ενήλικεςόσο και στις οικογένειές τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο