Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε την έκδοση του ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το έτος 2021. Η ετήσια και δημόσια έκδοση του απολογισμού του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» αποτελεί ένα εγχείρημα πρωτοπόρο στο πλαίσιο των μονάδων – υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αφετηρία το 2014. Η έκδοση επιχειρεί να καταγράψει σε λίγες σελίδες όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων του Προγράμματος «ΑΡΓΩ» για το έτος αναφοράς (2021) και να παρουσιάσει τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα.

Αν το 2020 ήταν η χρονιά του σοκ με την εμφάνιση του κορωνοϊού, το 2021 υπήρξε η χρονιά που μάθαμε να ζούμε μαζί του καθώς και με τα αναγκαία υγειονομικά μέτρα με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Η προσπάθεια προσαρμογής σε αυτές τις νέες συνθήκες με την χρήση ψηφιακών μέσων επικοινωνίας στις θεραπευτικές διαδικασίες, αλλά και η δια ζώσης επανέναρξή τους υπήρξαν τα μεγάλα στοιχήματα της χρονιάς, ειδικότερα στις ανοικτές υπηρεσίες απεξάρτησης, όπως το Πρόγραμμα ΑΡΓΩ, που επλήγησαν περισσότερο από τα υγειονομικά μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης του ιού.

Μετάβαση στο περιεχόμενο