ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ», του  Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης,  στο πλαίσιο της Πράξης  «Τοπικό Σχέδιο Ενσωμάτωσης Πρώην Χρηστών Ουσιών στην Αγορά Εργασίας του Ν. Θεσσαλονίκης» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΣΧΕΔiΑ» σας προσκαλεί να συμμετέχετε στα  εκπαιδευτικά εργαστήρια (Workshops) με θέμα:

«Η Μη Κατευθυντική Συμβουλευτική Ενθάρρυνσης, στην εφαρμογή βιωματικών Μεθόδων Συμβουλευτικής  και στη μη διάσταση του φύλου στη Συμβουλευτική διαδικασία»

που θα πραγματοποιηθεί  στις 11 & 12 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 9.00-14.30 στον Σταθμό Συμβουλευτικής Στήριξης και Ενημέρωσης του Π.Ε.Θ.Ε.Α «ΑΡΓΩ» Γιαννιτσών 52, Θεσσαλονίκης

Τα εργαστήρια (workshops) θα είναι αυτοτελή των 15 ατόμων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να σταλούν ηλεκτρονικά μέχρι την Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2014, στη διεύθυνση: argo_stathmos@psychothes.gr

Στους συμμετέχοντες θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Ακολουθεί συνημμένα επιστολή και αίτηση συμμετοχής.

 

Πρόσκληση

Επιστολή

Αίτηση συμμετοχής

Σχεδία-Εκπαιδευτικά Εργαστήρια
Μετάβαση στο περιεχόμενο