Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε την έκδοση του ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος

Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το έτος 2022.

https://www.argothes.gr/wp-content/uploads/2023/08/Ετήσιος-Απολογισμός-ΑΡΓΩ-2022-2.pdf

Ετήσιος Απολογισμός 2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο