Με μεγάλη χαρά και τιμή παρουσιάζουμε την έκδοση του ετήσιου απολογισμού του Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» για το έτος 2019. Η ετήσια και δημόσια έκδοση του απολογισμού αποτελεί ένα εγχείρημα πρωτοπόρο στο πλαίσιο των μονάδων – υπηρεσιών υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας με αφετηρία το 2014. Η έκδοση επιχειρεί να καταγράψει σε λίγες σελίδες όλο το φάσμα των υπηρεσιών και δράσεων του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» για το έτος αναφοράς (2019) και να παρουσιάσει τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στους αποδέκτες των υπηρεσιών που προσφέρει το Πρόγραμμα.

Αποτελεί μια χειροπιαστή απόδειξη, πως παρά τη μείωση του προϋπολογισμού του Προγράμματος και την απώλεια του εργασιακού δυναμικού από το 2010 και την έναρξη της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ» και οι εργαζόμενοί του εργάστηκαν σκληρά και συστηματικά όχι μόνο για τη διατήρηση των υφιστάμενων, αλλά και την ανάπτυξη νέων, σύγχρονων υπηρεσιών και δράσεων.

Ο απολογισμός εκδίδεται και φέτος σε έντυπη μορφή, αλλά σε περιορισμένα αντίτυπα και είναι πάντα προσβάσιμος και διαθέσιμος σε ηλεκτρονική μορφή από τον δικτυακό τόπο του Προγράμματος (www.argothes.gr).

Η προσπάθεια αυτή δεν θα μπορούσε ποτέ να ολοκληρωθεί χωρίς την καθημερινή, ακούραστη και συστηματική καταγραφή και εργασία των συναδέλφων, των εθελοντών, των φίλων και των οικογενειών του ΠΕΘΕΑ «ΑΡΓΩ», τους οποίους οφείλουμε και θέλουμε θερμά να ευχαριστήσουμε. Όλοι μαζί στεκόμαστε αρωγοί και συνοδοί στην προσπάθεια των ανθρώπων που προσεγγίζουν το Πρόγραμμα, των μελών του Προγράμματος, που μάχονται για τη ζωή σε μια δυσμενή οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Μπορείτε να κάνετε λήψη της ηλεκτρονικής έκδοσης του Απολογισμού κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο