Από 17/06 έως 21/06 στο ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση πέντε εργαζομένων από το ίδρυμα Herzogsägmühle της Άνω Βαυαρίας (Γερμανία) με θέμα τις εναλλακτικές θεραπευτικές προτάσεις απεξάρτησης. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι πέντε εκπαιδευόμενοι θα έρθουν σε επαφή με τις πρακτικές που εφαρμόζονται στο Συμβουλευτικό Σταθμό, την Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα και τη Μονάδα Κοινωνικής Επαναδραστηριοποίησης του ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σταθερής συνεργασίας μεταξύ των αδελφοποιημένων προγραμμάτων ΠΕΘΕΑ ΑΡΓΩ και Herzogsägmühle.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Μετάβαση στο περιεχόμενο